Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1961-05-30

Maj 27, 2020

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kasy Spółdzielczej w Osięcinach w dniu 25 marca 1961 r. przyjęto nowy wzorcowy Statut Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów SOP w dniu 16 maja 1960 r. oraz zatwierdzony przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczego w dniu 7 czerwca 1960 r. Nazwa Kasy Spółdzielczej w Osięcinach została zmieniona na Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Osięcinach i taka nazwa została zarejestrowana w Sądzie we Włocławku dnia 30 maja 1961r.

 
xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content