Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1961-08-04

Maj 27, 2020

Po śmierci w dniu 22 lipca 1961 r. długoletniego kierownika Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Osięcinach  Włodzimierza Sikorowskiego na specjalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej SOP w dniu 4 sierpnia 1961 r. powołano nowego kierownika, którym został długoletni pracownik tej placówki Feliks Grzelak.

W październiku 1961 r. na bazie punktu kasowego w Topólce powstała samodzielna placówka. Terenem działania SOP w Osięcinach została gmina Osięciny. W czasie dziesięcioletniego istnienia punktu kasowego w Topólce  komunikacja między placówkami odbywała się w sposób dziś już nie do przyjęcia. Na stanie  SOP w Osięcinach znajdował się najpierw rower a potem motorower „Simson” i tymi to pojazdami pracownik w teczce lub w plecaku przewoził pieniądze i dokumenty do punktu kasowego lub odwrotnie.

 

Źródłą:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Relacja Aliny Maciejewskiej pracownika Banku Spółdzielczego w Osięcinach w latach 1950-1954 spisana w dniu 13 marca 2001 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Zamieszczone zdjęcie pochodzi z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego  Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

 

 

Jan Cybertowicz

 

01. Feliks Grzelak

Skip to content