Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

1961-08-07

Maj 27, 2020

Dnia 7 sierpnia 1961 r. Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował nowy Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach w składzie:

1. Tadeusz Wyrzykowski – prezes zarządu,

2. Stanisław Walczak – członek zarządu,

3. Henryk Stasiak – członek zarządu.

Uchwałą tego Zarządu z dnia 11 lipca 1961 r. Tadeusz Grabowski i Zygmunt Jędrzejewski zostali powołani na pełnomocników Zarządu i upoważnieni do składania podpisów łącznie z jednym członkiem Zarządu na wszelkich dokumentach obiegu bankowego, kasowego i korespondencji.

W końcu 1961 r. oddano do użytku na Bazie nr 2 (Osięciny – Krzyżówki) magazyn Mieszalni Pasz o powierzchni 716 m2 zbudowany przez Zakład Budowlano Remontowy w Osięcinach.

 

Źródła:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 9, sygn. 1/8, Nr 957.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content