Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1963-11-21

Maj 27, 2020

Na plenarnym posiedzeniu w dniu 21 listopada 1963 r. Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach odwołała z funkcji prezesa dotychczasowego prezesa Gminnej Spółdzielni Tadeusza Wyrzykowskiego, ponieważ wcześniej, w dniu 8 listopada 1963 r., został przez Radę Nadzorczą Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Radziejowie wybrany na prezesa PZGS. Na prezesa Zarządu Spółdzielni w Osięcinach został wybrany Stefan Lewandowski.

W dniu 19 lutego 1964 r. Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował Zarząd Gminnej Spółdzielni w Osięcinach w składzie:

1. Stefan Lewandowski – prezes zarządu,

2. Stanisław Walczak – wiceprezes zarządu,

3. Zdzisław Banaszkiewicz – wiceprezes zarządu.

Na początku 1964 roku nastąpiła też zmiana na stanowisku kierownika Mieszalni Pasz. Dotychczasowy (pierwszy) kierownik Mieszalni Pasz Jan Kłos odszedł na własną prośbę. Przejściowo funkcję kierownika pełnił Andrzej Kalociński, a potem przeszedł na stanowisko ref. gospodarczego. Od 1 kwietnia 1964 r. kierownikiem Mieszalni Pasz został Stanisław Malinowski. W tym czasie kierownikiem Gospody był Leon Jezierski a Piekarni Józef Ostrowski.

Rok 1964 bogaty był w działalność kulturalną. Stosownie do odgórnych zarządzeń w świetlicy Gminnej Spółdzielni w podwórzu zorganizowano klubokawiarnię. Prowadzona była także akcja rozwoju bibliotek fachowych. Bibliotekę w Spółdzielni od 1 lipca 1964 r. prowadził ref. personalny Ksawery Kowalski. Większość Kół Gospodyń Wiejskich (m.in. Sadłużek, Pilichowo, Kościelna Wieś, Powałkowice i Szalonki) otrzymały z Gminnej Spółdzielni dotacje na opłacenie różnych kursów jak: kroju i szycia, przetworów mięsnych, wyrobów garmażeryjnych czy gotowania. W tym czasie zaangażowano na ćwierć etatu radcę prawnego mgr Stanisława Latosa.


W listopadzie 1965 r. Spółdzielnia otrzymała nowego “Żuka”, który przekazano Stefanowi Dąbrowskiemu, dotychczasowemu kierowcy traktora Ursus C – 45. Traktorami Ursus C – 45 jeździli także Eugeniusz Kalociński, Bogusław Wielgopolan i Władysław Wiśniewski.

W 1965 r. oddano do użytku na Bazie nr 2 (Osięciny – Krzyżówki) zadaszenie (“Wiatę”) o powierzchni 504 m2 do składowania węgla brunatnego i innych towarów masowych wybudowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Osięcinach oraz nowy budynek Warsztatu Mechanicznego w podwórzu Spółdzielni również wybudowany przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Osięcinach. Na wyposażenie warsztatu zakupiono tokarkę tarczową do obróbki metali TUE 40/1500.

 

 


Źródła:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t.13, sygn. 1/9, Nr 1087.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:
1. Stefan Lewandowski – prezes zarządu Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zarejestrowanego w dniu 19 lutego 1964 r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku.2. Pierwszy “Żuk” otrzymany przez Gminną Spółdzielnię “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach i jego kierowca Stefan Dąbrowski. Zdjęcie zrobione na ul. Marszałka Rataja naprzeciw sklepów tzw. “trojaczki”.

Skip to content