Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1967-11-07

Maj 27, 2020

Jesienią 1967 r. w całej gromadzie Osięciny organizowane były uroczystości związane z 50 rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W ramach tych obchodów w dniu 7 listopada 1967 r. został wmurowany akt erekcyjny pod Wiejski Dom Kultury i pod Bank Ludowy w Osięcinach przy ulicy Targowej (obecnie ulicy I Armii Wojska Polskiego).Wmurowania aktów erekcyjnych dokonali: pod Wiejski Dom Kultury I Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Radziejowie Stanisław Nowodworski a pod Bank Ludowy aktu wmurowania dokonał I Sekretarz Powiatowego Komitetu PZPR Stanisław Nowodworski, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radziejowie Józef Kwiatkowski, przedstawiciel CZ SOP O/W w Bydgoszczy Hieronim Mackiewicz oraz członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Kierownictwa Banku Ludowego SOP Osięciny. Z tej okazji odbył się wiec ludności, w którym wzięła również udział cała Szkoła Podstawowa w Osięcinach.

 

Źródła:

xxx – Kronika Szkoły Podstawowej w Osięcinach.

xxx – Kronika Gminy Osięciny od 1824 r. do końca 1969 r., t. 1 i od roku 1970 do końca 1972 r., t. 2, (w posiadaniu autora).

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:
1.Przed wmurowaniem aktu erekcyjnego w fundamenty budynku Banku Ludowego i pod Wiejski Dom Kultury w Osięcinach. Od lewej: 1. Czesław Wojtasik, 2. Eligiusz Kruczkowski – Dyrektor PBRol. w Radziejowie, 3. Hieronim Balcerak – członek Rady Nadzorczej, 4. Wacław Wawrzyniak – kierownik budowy, 5. Jan Marciniak – kierownik planowania i produkcji PBRol. w Radziejowie. (7 listopad 1967 r.)
2. 03., 04. i 05. Zdjęcia z wmurowania aktu erekcyjnego pod Wiejski Dom Kultury i pod Bank Ludowy w Osięcinach przy ul. Targowej (obecnie ul. I Armii Wojska Polskiego).


 

Skip to content