Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1968-07-21

Maj 27, 2020

W dniu 21 lipca 1968 r. przekazany został do użytku nowy budynek Banku Ludowego w Osięcinach przy ul. Ks. Matuszewskiego. Z tej okazji na placu przy OSP w Osiecinach zorganizowano koncert zespołu estradowego z Poznania. Wstęp  był bezpłatny.

Budowa trwała niecały rok. Kierownik Banku Ludowego Feliks Grzelak otrzymał klucze do nowego, przestronnego budynku Banku. W tym czasie głównym księgowym był Michał Maciejewski, przewodniczącym rady – Stanisław Łodygowski z Borucinka a prezesem Zarządu Stefan Lewandowski z Zagajewic.

 

Źródła:

xxx – Kronika Banku Ludowego SOP w Osięcinach z lat 1926-1968.

xxx – Kronika Gminy Osięciny od 1824 r. do końca 1969 r., t. 1 i od roku 1970 do końca 1972 r., t. 2, (w posiadaniu autora).

xxx – Relacja Piotra Góralczyka pracownika Banku Spółdzielczego w Osięcinach w latach 1954-1995 spisana 12 i 13 lipca 1996 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

 

01.  Nowy budynek Banku Ludowego w Osięcinach przy ul. Ks. Matuszewskiego oddany do użytku w dniu 21 lipca 1968 r.


 

02.  Nowy budynek Banku Ludowego w Osięcinach przy ul. Ks. Matuszewskiego oddany do użytku w dniu 21 lipca 1968 r.


 

03.  Uroczystość oddania nowego budynku BL w Osięcinach w dniu 21 lipca 1968 r.


 

04.  Uroczystość oddania nowego budynku BL w Osięcinach w dniu 21 lipca 1968 r.


 

05.  Wejście do Banku Ludowego przy ul. Ks. Matuszewskiego 2. Pracownicy Banku – siedzą od lewej: 1. Stanisława Krycińska, 2. Aleksandra Trząsalska, 3. Piotr Góralczyk, 4. Sławomira Głowacka, 5. Elżbieta Lewandowska, 6. Maria Ziółkowska, 7. Michał Maciejewski, 8. Jadwiga Wysocka. (lipiec lub sierpień 1968 r.)


 

06.  Pracownicy Banku Ludowego. Lipiec lub sierpień 1968 r. Siedzą od lewej: 1. Michał Maciejewski, 2. Maria Ziółkowska, 3. Sławomira Głowacka, 4. Piotr Góralczyk, 5. Jadwiga Wysocka, 6. Elżbieta Lewandowska, 7. Aleksandra Trząsalska.

Skip to content