Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1968-11-20

Maj 27, 2020

Po oddaniu do użytku w dniu 21 lipca 1968 r. nowego budynku Banku Ludowego Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Osięcinach przy ul. Ks. Matuszewskiego warunki pracy w Banku uległy całkowitej poprawie. W tym czasie Kierownikiem Banku Ludowego w Osięcinach był Feliks Grzelak, głównym księgowym Michał Maciejewski, przewodniczącym rady – Stanisław Łodygowski z Borucinka a prezesem Zarządu Stefan Lewandowski z Zagajewic.

Niedługo jednak nowym budynkiem Banku cieszył się kierownik Feliks Grzelak, bowiem już 20 listopada 1968 r. zmarł.

Feliks Grzelak, syn Stanisława i Marianny z Kiellerów, urodził się 16 października 1922 r. w Osięcinach. W 1937 r. ukończył siedmioklasową Szkołę Powszechną w Osięcinach. Jeszcze przed zakończeniem wojny, w 1944 r., rozpoczął praktyczną naukę zawodu u zegarmistrza Kazimierza Wieczorkowskiego w Osięcinach. Po zakończeniu działań wojennych naukę zawodu kontynuował we Włocławku, gdzie przeprowadził się Kazimierz Wieczorkowski. Świadectwo czeladnicze otrzymał w lipcu 1947 r. Wkrótce otworzył własny warsztat zegarmistrzowski i prowadził go do końca 1950 r. w swoim mieszkaniu w Osięcinach przy ul. Marszałka Rataja 3. Jednocześnie uczył się w Korespondencyjnym Kursie Gimnazjalnym w Łodzi, a później kontynuował naukę w Ogólnokształcącym Gimnazjum Korespondencyjnym w Toruniu. Od dnia 16 stycznia 1951 r. rozpoczął pracę w Gminnej Kasie Spółdzielczej w Osięcinach. W drodze awansu od 4 sierpnia 1961 r. objął obowiązki kierownika.

Feliks Grzelak był człowiekiem słabego zdrowia. Wielokrotnie przebywał na leczeniu szpitalnym. Był jednak bardzo wymagającym wobec siebie. Ciągle się dokształcał. W dniu 26 maja 1960 r. ukończył w Tleniu kurs dla Głównych Księgowych, a 31 maja 1962 r. ukończył w Charzykowych kurs dla Kierowników SOP. Dnia 10 lutego 1967 r. zdał w Toruniu egzamin dojrzałości i uzyskał prawo używania tytułu technik ekonomista w zakresie specjalności ogólnoekonomicznej. Feliks Grzelak zmarł 20 listopada 1968 r. W pamięci współpracowników pozostał jako człowiek bardzo uczynny i koleżeński.


 

Źródła:

xxx – Kronika Banku Ludowego SOP w Osięcinach z lat 1926-1968.

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Relacja Aliny Maciejewskiej pracownika Banku Spółdzielczego w Osięcinach w latach 1950-1954 spisana w dniu 13 marca 2001 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Relacja Piotra Góralczyka pracownika Banku Spółdzielczego w Osięcinach w latach 1954-1995 spisana 12 i 13 lipca 1996 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Zamieszczone zdjęcie 01 pochodzi z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

xxx – Zdjęcia 02 i 03 pochodzą ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
Feliks Grzelak.Feliks Grzelak w swoim zakładzie zegarmistrzowskim.


Feliks Grzelak z ciotecznym bratem Kazimierzem Kielerem siedzą przy kościele w Osięcinach. Fotografia z 12 lipca 1962 r.

 

Skip to content