Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1968-11-28

Maj 27, 2020

Po śmierci kierownika Banku Ludowego SOP w Osięcinach Feliksa Grzelaka w dniu 20 listopada 1968 r. obowiązki w nowo oddanym do użytku w dniu 21 lipca 1968 r. budynku Banku Ludowego Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Osięcinach przy ul. Ks. Matuszewskiego objął w dniu 28 listopada 1968 r. długoletni główny księgowy Michał Maciejewski. Na główną księgową powołano Stanisławę Krycińską.

W nowym budynku Banku Ludowego Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Osięcinach przy ul. Ks. Matuszewskiego, warunki pracy uległy całkowitej poprawie. Przede wszystkim było jasne i przestronne pomieszczenie dla pracowników i interesantów. Bank posiadał bardzo dobre warunki sanitarne i socjalne.


Źródła:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Relacja Piotra Góralczyka pracownika Banku Spółdzielczego w Osięcinach w latach 1954-1995 spisana 12 i 13 lipca 1996 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Zamieszczone zdjęcia pochodzą z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
1. Michał Maciejewski


2. Stanislawa Krycińska

 

Skip to content