Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1970-03-11

Maj 27, 2020

W dniu 11 marca 1970 r. z inicjatywy Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Radziejowie przy pomocy działaczy sportowych koła LZS w Osięcinach powołano Ludowy Klub Sportowy „Ziemowit”. Opiekę nad klubem objęły: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach (GS „SCH”), Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa w Osięcinach (SOP) i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Osięcinach (OSM). Spółdzielnie te zobowiązały się udzielać pomocy finansowej, materiałowej i transportowej klubowi „Ziemowit”. W klubie działała sekcja lekkoatletyczna i piłki siatkowej. W przyszłości przewidywano utworzenie sekcji szachowej. Zarząd klubu stanowili: Gwidon Rzępołuch – prezes, Tadeusz Wyrzykowski – wiceprezes, Karol Pawlak – wiceprezes, Maria Solińska – sekretarz i Piotr Góralczyk – skarbnik.

 

Źródła:

xxx – Gazeta Kujawska z dnia 20 marca 1970 r.

 

Jan Cybertowicz

 

 

Skip to content