Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze z gradem stopień: 2 prawd. 80% Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad. Uwagi:...

więcej komunikatów »

1972-01-01

maj 27, 2020

Na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Osięcinach w dniu 16 października 1971 r. podjęta została uchwała o włączeniu z dniem 1 stycznia 1972 r. do gromady Osięciny całej gromady Kościelna Wieś, trzy sołectwa tj. Płowce I, Płowce II i Piołunowo z gromady Płowce oraz trzy sołectwa tj. Samszyce, Powałkowice i Borucin z gromady Witowo. Wszystkie te zmiany przeprowadzane były w ramach przygotowanej reformy terenowych organów władzy i administracji.

Źródła:
xxx – Kronika Gminy Osięciny od 1824 r. do końca 1969 r., t. 1 i od roku 1970 do końca 1972 r., t. 2, (w posiadaniu autora).
xxx – APW, Wstęp do inwentarza grupy zespołów: Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych Powiatu Radziejowskiego lata [1954] 1956-1972.
xxx – Gazeta Kujawska z dnia 29 grudnia 1971 r.


Jan Cybertowicz

Skip to content