Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1973-01-01

Maj 27, 2020

Z dniem 1 stycznia 1973 r. weszła w życie nowa zasada podziału administracyjnego kraju i dokonana została reforma władz administracyjnych na wsi i w małych miasteczkach. W powiecie radziejowskim utworzono 7 gmin w miejsce istniejących do tego czasu 11 jednostek administracyjnych. W chwili powstania Gmina Osięciny była trzecia w powiecie pod względem ilości mieszkańców – 9148 osób i zajmowała 11.778 ha powierzchni. W Gromadzkich Radach Narodowych na terenie powiatu radziejowskiego już od 1 października 1972 r. działali, jako pełnomocnicy Prezydium PRN do spraw likwidacji gromad i powołania gmin, przyszli jej naczelnicy. Do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osięcinach od 1 października 1972 r. oddelegowany był Stefan Górecki, który z dniem 1 stycznia 1973 r. objął stanowisko Naczelnika Gminy Osięciny.

Źródła:
xxx – Gazeta Kujawska z dnia 20 listopada 1972 r.
xxx – Informacja ustna Stefana Góreckiego, byłego Naczelnika Gminy Osięciny. (zapisana przez autora w dniu 23 listopada 2005 r.)
xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.


Jan Cybertowicz

Skip to content