Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1973-02-17

Maj 27, 2020

W dniu 17 lutego 1973 r. zmarł długoletni, oddany sprawie straży, prezes Zarządu OSP w Osięcinach mgr farmacji Teofil Piotr Ossowski. Urodził się 23 marca 1897 r. w Kocewie na terenie byłego województwa konińskiego. Rodzicami Jego byli Maciej, późniejszy właściciel Koszerzynka gm. Piaski, pow. włocławski i Emilia z Sobolewskich. Uczęszczał do Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, które ukończył w 1914 r. W czasie I wojny światowej przebywał w Warszawie i najprawdopodobniej praktykował w aptekach. W okresie od 14 września 1919 r. do 20 września 1921 r. przebywał we Włocławku i pracował jako uczeń w aptece Kulwiecia przy ul. 3 Maja 16. W 1926 r. w Wilnie otrzymał dyplom mag. farmacji. W dniu 7 czerwca 1930 r. zawarł związek małżeński z Heleną, córką właściciela apteki w Osięcinach I. Dembińskiego przy placu Hallera 6, która jako technik farmacji pomagała zawodowo w aptece. Aptekę działającą od 1923 r. prowadził prowizor T. Brzozowski. Po wstąpieniu w związek małżeński z Heleną Dembińską przejął aptekę i prowadził ją do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny został wysiedlony do Radziejowa, gdzie pod kierunkiem niemieckiego farmaceuty pracował w aptece razem ze swoim bratem Konstantym. Po zakończeniu wojny powrócił do Osięcin. W dniu 3 lipca 1945 r. sądownie odzyskał swoją aptekę, jednak już 2 kwietnia 1948 r. została upaństwowiona a właściciel został jej kierownikiem. Teofil Ossowski aptekę w Osięcinach prowadził do przełomu lat 60-70. Pod koniec życia z powodów zdrowotnych przekazał prowadzenie apteki swojemu bratu dyplomowanemu farmaceucie Konstantynowi. Zmarł 17 lutego 1973 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Źródła:
(xxx – Rejmanowski T., Ossowski Teofil, [w:] Słownik Biograficzny Powiatu Radziejowskiego, pod red. J. Kołtuniaka, z. 1, Piotrków Kuj. – Włocławek, 2002, s. 63.
xxx – Księgi protokołów OSP w Osięcinach, t. 2-12.
xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, t. 1-4.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
01. Jednostka OSP w Osięcinach. W czapce strażackiej ale w cywilnym ubraniu siedzi Prezes Zarządu OSP w Osięcinach mgr farmacji Teofil Ossowski. Obok niego w mundurze strażackim siedzi Naczelnik jednostki OSP Franciszek Kulpa. (Zdjęcie z archiwum autora)
02. Jednostka OSP w Osięcinach. Pierwszy od lewej siedzi na krześle Naczelnik Jednostki Franciszek Kulpa a drugi siedzi Prezes Zarządu Jednostki mgr farmacji Teofil Ossowski. (Zdjęcie ze zbiorów autora.)Skip to content