Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1975-12-29

Maj 27, 2020

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach w dniu 29 grudnia 1975 r. dokonano zmian w składzie Zarządu GS. Nowy Zarząd Gminnej Spółdzielni w składzie:

1. Edward Wyrzykowski – prezes zarządu

2. Józef Banaszkiewicz – wiceprezes ds. handlu i gastronomii

3. Julian Patyk – wiceprezes ds. obrotu rolnego

Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował w dniu 19 marca 1976 r.

 


Źródła:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni “Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
1. Julian Patyk – wiceprezes ds. obrotu rolnego w Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach powołany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 grudnia 1975 r.Skip to content