Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1976-05-24

Maj 27, 2020

Po wejściu z dniem 1 stycznia 1973 r. nowej zasady podziału administracyjnego kraju i dokonaniu reformy władz administracyjnych, której efektem było powstanie gmin Zarząd Główny ZOSP, w oparciu o postanowienia znowelizowanego Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, rozpoczął prace zmierzające do powołania tymczasowych zarządów gminnych Związku OSP. W Gminie Osięciny taki zarząd tymczasowy powstał i działał do dnia 24 maja 1976 r. W dniu tym obradował w Gminnym Ośrodku Kultury przygotowany przez zarząd tymczasowy I Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Osięcinach. W zjeździe brało udział 28 delegatów wybranych na zebraniach jednostek OSP. Uczestniczyli ponadto przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Komendy Rejonowej OSP w Radziejowie, I sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Osięcinach i Naczelnik Gminy Osięciny Stefan Górecki. Obecni byli również przedstawiciele organizacji społecznych, młodzieżowych i zakładów pracy. Na I Zjeździe Gminnym Związku OSP w Osięcinach został wybrany zarząd w składzie: Stanisław Wyrębski, Stanisław Grzybek Grażyna Radecka, Eugeniusz Jedliński, Zygmunt Dankiewicz, Józef Pawłowski, Andrzej Rączka, Florian Lewandowski, Leon Skibiński, Alfons Gapski, Lucjan Graczyk, Ludwik Ławniczak, Bronisław Krzemiński i Józef Wojnowski. Na pierwszym posiedzeniu zarządu wybrano Prezydium w składzie: Kowalski Eugeniusz, Stanisław Grzybek, Andrzej Rączka, Zygmunt Dankiewicz i Grażyna Radecka. W tym czasie na terenie Gminy Osięciny działały Jednostki OSP: 1. – OSP Osięciny, 2. – OSP Witowo, 3. – OSP Wola Skarbkowa, 4. – OSP Pilichowo, 5. – OSP Ruszki, 6. – Zakładowa OSP Latkowo, 7. – Zakładowa OSP Morzyce i 8. – Zakładowa OSP Jarantowice.

 


Źródło:

xxx – Kronika Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Osięcinach z lat 1976-1977, (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz.

Skip to content