Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1984-01-21

Maj 27, 2020

W dniu 24 maja 1981 r. odbyło się zebranie społeczeństwa z obwodu szkolnego szkoły w Woli Skarbkowej z władzami gminnymi i oświatowymi, na którym został wybrany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Rozbudowa szkoły trwała od 23 maja 1983 r. do 14 stycznia 1984 r. a 21 stycznia 1984 r. odbyło się uroczyste oddanie szkoły do użytku.

Źródła:
xxx – 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej im. Józefa hrabiego Skarbka w Woli Skarbkowej, Jednodniówka, Wola Skarbkowa, 7. 09. 2002 r.
xxx – R. Muszyńska, Szkoła Podstawowa w Woli Skarbkowej, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 10, Osięciny 1998.


Jan Cybertowicz

Skip to content