Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1985-08-18

Maj 27, 2020

Na posiedzeniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach w dniu 14 kwietnia 1985 r. ustalono, że uroczystości 85-lecia OSP odbędą się 18 sierpnia (niedziela) 1985 r. Podczas uroczystości jednostka została odznaczona przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Uroczystość uświetniły występy orkiestry, która została reaktywowana w lipcu 1984 r.

 

Źródła:

xxx – Księgi protokołów OSP w Osięcinach, t. 2-12.

xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, t. 1-4.

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.  i 02.  Uroczystość 85 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach – 18 sierpnia 1985 r.  ( Zdjęcia ze zbiorów Jana Cybertowicza)


 


 

Skip to content