Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1986-10-06

Maj 27, 2020

Uchwałą Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach z dnia 6 października 1986 r. odwołano Edwarda Wyrzykowskiego ze stanowiska wiceprezesa ds. handlu produkcji i usług, a Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2 grudnia 1986 r. na to stanowisko powołano Jadwigę Tyczkowską. W dniu   19 stycznia 1987 r. Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował Zarząd Gminnej Spółdzielni w składzie:

1. Marek Afeltowicz         – prezes  zarządu

2. Jerzy Kwiatkowski        – wiceprezes ds. obrotu rolnego

3. Jadwiga Tyczkowska    – wiceprezes ds. handlu, produkcji, gastronomii i usług.

W roku 1987 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach jako pierwsza w byłym województwie włocławskim przystąpiła do komputeryzacji księgowości. Już na przełomie lutego i marca na dwutygodniowy kurs obsługi komputerów pojechały pracownice księgowości: Mariola Gromadzka, Urszula Gajewska i Maria Masłowska. Po kursie komputerową księgowość prowadziła Mariola Gromadzka. W tym też roku została zakupiona maszyna księgująca i fakturująca Robotron 1715 – komputer, napęd 8. W kolejnych latach: 1988, 1989 i 1990 zakupiono po jednym zestawie tychże komputerów. W roku 1987 Gminna Spółdzielnia rozpoczęła budowę pawilonu handlowego „Skarbek”. 

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.   Jerzy Kwiatkowski – wiceprezes ds. obrotu rolnego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach.

 

Skip to content