Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1989-11-18

Maj 27, 2020

W 1982 r. komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Włocławku pułkownik Sławomir Jędrzejowski przekazał dla jednostki OSP w Pilichowie samochód pożarniczy Star 25 – GBM 2000/8/8. W 1985 r. strażacy z Pilichowa otrzymali drugą motopompę typ PO – 5 M/8/8 a dwa lata później, 9 maja 1987 r., radiotelefon do wozu bojowego. W 1987 r. dzięki życzliwości Urzędu Gminy Osięciny, a szczególnie naczelnika Ryszarda Kurdupskiego jednostka OSP przystąpiła do kapitalnego remontu remizy strażackiej. W modernizację remizy w Pilichowie Urząd Gminy w Osięcinach zainwestował 18 milionów złotych, a strażacy wykonali społecznie prace wartości 4,3 miliona złotych. Przy modernizacji strażnicy pracowało społecznie wielu nie będących członkami OSP mieszkańców z Pilichowa i innych okolicznych miejscowości. Duży wkład pracy przy porządkowaniu strażnicy dały żony strażaków i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Pilichowa. W czasie prac wydatnej pomocy przy wożeniu żwiru udzielił sąsiadujący z Pilichowem zakład rolny POHZ kierowany przez Zenona Paliwodę. Zmodernizowaną remizę w Pilichowie w dniu 18 listopada 1989 r. poświęcił proboszcz parafii św. Jadwigi w Byczynie ks. kan. Stanisław Dobies.

 


Źródło:

xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichowie.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content