Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1993-06-02

Maj 27, 2020

Z dniem 2 czerwca 1993 r. Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski powierzył Lidii Chenc funkcję Dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach, którą pełni do chwili obecnej.

 

Źródło:

xxx – Informacja Lidii Chenc dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy w Osięcinach.

xxx – Kronika Przedszkola Komunalnego w Osięcinach. (Zdjęcie)

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:

Dyrektor Przedszkola Komunalnego w Osięcinach Lidia Chenc z przedszkolakami w czasie balu karnawałowego w dniu 27 stycznia 1994 r.

Skip to content