Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1994-06-19

Maj 27, 2020

W dniu 19 czerwca 1994 r. odbyły się   wybory do samorządów terytorialnych. W skład Rady Gminy Osięciny zostali wybrani:

1.


Jerzy Błaszczyk
Nagórki


2.


Ireneusz Burmistrzak
Witoldowo


3.


Jerzy Bykowski
Borucinek


4.


Andrzej Chełminiak
Osięciny


5.


Roman Chenc
Osięciny


6.


Ryszard Ciesielski
Kościelna Wieś


7.


Jan Cybertowicz
Osięciny


8.


Piotr Cybulski
Osięciny


9.


Waldemar Drążkiewicz
Lekarzewice


10.


Stanisław Dybowski
Zielińsk


11.


Jerzy Izydorski
Osięciny


12.


Janusz Jakubowski
Zagajewwice


13.


Jerzy Małkowski
Sęczkowo


14.


Stefan Mierzejewski
Borucin


15.


Jan Nocoń
Osięciny


16.


Wiesław Olczak
Szalonki


17.


Zenon Paliwoda
Osięciny


18.


Stanisław Sobczyński
Bełszewo


19.


Janusz Zaremba
Wola Skarbkowa


20.


Krzysztof Żurański
Samszyce


            W dniu 4 lipca 1994 r. odbyła się pierwsza Sesja II kadencji Rady Gminy. Na przewodniczącego Rady został ponownie wybrany Janusz Zaremba a na zastępcę przewodniczącego, również ponownie, Zenon Paliwoda. Wójtem Gminy ponownie został Jerzy Izydorski a jego zastępcą Krzysztof Żurański. Wybrano również Zarząd Gminy w składzie: Jerzy Izydorski – wójt, jako przewodniczący Zarządu, Krzysztof Żurański – zastępca wójta, jako zastępca przewodniczącego oraz radni jako członkowie Zarządu: Janusz Zaremba – przewodniczący Rady, Stanisław Dybowski, Jerzy Bykowski, Waldemar Drążkiewicz i Andrzej Chełminiak.

 

 

Źródło:

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01. Rada Gminy Osięciny – II kadencja od 19 czerwca 1994 r. Zdjęcie zrobione po Sesji w dniu 22 czerwca 1995 r. Siedzą od lewej: 1. Waldemar Drążkiewicz, 2. Stanisław Dybowski, 3. Jerzy Izydorski, 4. Janusz Zaremba, 5. Krzysztof Żurański, 6. Jerzy Bykowski, 7. Andrzej Chełminiak. Stoją od lewej: 1. Piotr Cybulski, 2. Ireneusz Burmistrzak, 3. Jan Nocoń, 4. Jan Cybertowicz, 5. Wiesław Olczak, 6. Bożena Henc – skarbnik gminy, 7. Stanisław Sobczyński, 8. Stefan Mierzejewski, 9. Roman Chenc, 10. Zenon Paliwowa, 11. Janusz Jakubowski, 12. Jerzy Błaszczyk, 13. Ryszard Ciesielski. Fot. Maciej Maciejewski.

 

Skip to content