Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1999-06-07

Maj 27, 2020

Historia zespołu folklorystycznego „Kujawiaki” sięga 1988 r. Zespół swoją nazwę „Kujawioki” przyjął oficjalnie w połowie 1989 r. i wtedy też oficjalnie kierownictwo objął Zenon Paliwoda. Ukoronowaniem 10-letniej działalności zespołu był udział kapeli „Kujawioków” w połączonej kapeli kujawskiej wykonującej utwory kujawskie podczas wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Bydgoszczy w dniu 7 czerwca 1999 r. Wtedy też kierownik zespołu Zenon Paliwoda wspólnie z Marią Patyk, hafciarką z Inowrocławia, prezesem Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych wręczyli Ojcu Świętemu korony, którymi Jan Paweł II dokonał koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Pięknej Miłości i Dzieciątka Jezus na późnogotyckim obrazie z XV wieku z Fary.  

 

Źródło:

xxx – J. Cybertowicz, Kujawioki, „ABC powiatowe – Gazeta Powiatu Radziejowskiego, Nr 7-8/12-13 lipiec sierpień 2002, s. 9.

 

Jan Cybertowicz

 

 

Skip to content