Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1999-06-25

Maj 27, 2020

W dniu 25 czerwca 1999 r. zmarł w Warszawie dr Feliks Stanisław Presser –Turski lekarz działający w Osięcinach w latach 1937 – 1939.  Feliks Stanisław Presser –Turski urodził się  10 maja 1909 we Lwowie, w rodzinie Karola, urzędnika Ministerstwa Komunikacji i Henryki van Kamm.  Medycynę studiował   na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego.   Dyplom lekarza otrzymał 29 listopada 1935. Po ukończeniu studiów podjął pracę  jako praktykant a następnie jako lekarz kontraktowy w Klinice Diagnostycznej Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojskowego. W 1937 r. osiedlił się w Osięcinach, gdzie pracował jako lekarz   do wybuchu II wojny światowej. W 1939 r. uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim stopień  doktora medycyny.   W czasie kampanii wrześniowej  powołany został do służby wojskowej i skierowany na front.  Po wojnie w dniu  23 marca 1945 został mianowany naczelnikiem Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Katowicach. W czasie ponad 3-letniego pobytu na Górnym Śląsku  zorganizował i doprowadził do uruchomienia ponad 100 szpitali miejskich i powiatowych, a także instytutów naukowych.

W dniu 1 maja 1948 r. został powołany do pracy w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie na stanowisko naczelnika samodzielnego wydziału do dyspozycji ministra, gdzie pełnił również funkcje kierownicze, zarówno w centrali, jak i w warszawskiej służbie zdrowia w zakresie organizowania zakładów lecznictwa pracowniczego.

Dr Feliks Stanisław Presser –Turski był dwukrotnie żonaty. W 1935 r. z Marią Trawińską   również działającą jako lekarz w Osięcinach w latach 1937 – 1939. W  1945 r. ożenił się powtórnie z Marią Imszeniecką. Na emeryturę przeszedł 10 maja 1974 i pracował nadal w niepełnym wymiarze godzin do 1992 r. Zmarł 25 czerwca 1999 w Warszawie.

 

Źródło:

xxx – Na podstawie biogramu  ze strony internetowej Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska http://dokument.slam.katowice.pl/biogramy.asp

 

Jan Cybertowicz

Skip to content