Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2000-05-21

Maj 27, 2020

W dniach 21-24 maja 2000 r. odbyły się uroczystości dziękczynne w kościele parafialnym w Osięcinach za beatyfikację ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawę. W czwartym dniu uroczystości, w czasie Liturgii, ks. biskup ordynariusz Bronisław Dembowski zapewnił wiernych, że będą poczynione starania o dokonanie ekshumacji i uroczyste przeniesienie do świątyni Błogosławionych Duszpasterzy.

 

Źródło:

xxx – Jan Cybertowicz, Po beatyfikacji Męczenników. [w:] Niedziela. Tygodnik Katolicki,  Nr 25/891   ROK XLIII, 18.VI.2000, dod. Ład Boży, Częstochowa-Włocławek,  s. I-II.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz 

 


 

Opis fotografii:

01.  Uroczystości dziękczynne za beatyfikację ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawę. Dzień czwarty – 24 maj 2000 r. Pomnik Błogosławionych Męczenników ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawy. Foto Mirosław Rogalski.

 


 

02.  Uroczystości dziękczynne za beatyfikację ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawę. Dzień czwarty – 24 maj 2000 r. Msza Św. dziękczynna pod przewodnictwem Biskupa Bronisława Dembowskiego. Foto Antoni Dryński.

 


 

03.  Uroczystości dziękczynne za beatyfikację ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawę. Dzień czwarty – 24 maj 2000 r. Uczestnicy Mszy Św. W pierwszym rzędzie od lewej: 2. Anna Rogalska, 3. Mirosław Rogalski, 4. Marek Kardasz -–członek Zarządu Powiatu Radziejowskiego, 5. Bożena Płaczkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu, 6. Roman Szczerbiak – Starosta Powiatu Radziejowskiego, 7. Lucjan Walczak – wicestarosta, 8. Jan Wojciechowski – Radny Rady Powiatu. Foto Antoni Dryński.

 


 

04.  Uroczystości dziękczynne za beatyfikację ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawę. Dzień czwarty – 24 maj 2000 r. Składanie wiązanek kwiatów przed pomnikiem Błogosławionych Męczenników po Mszy Św. Od lewej w pierwszym rzędzie: 1. Biskup Roman Andrzejewski, 2. Biskup Bronisław Dembowski, 3. Biskup Czesław Lewandowski. W drugim rzędzie: Ksiądz prałat dr Tomasz Kaczmarek – Generalny postulator procesu beatyfikacyjnego, 2. Ks. Sławomir Kacprzak – kapelan bp. Bronisława Dembowskiego. Foto Antoni Dryński.

 

Skip to content