Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2001-01-20

Maj 27, 2020

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Ochotniczej Straży Pozarnej w Osięcinach w dniu 20 stycznia 2001 r. wybrano nowy zarząd w składzie: Jan Wojciechowski – prezes, Zenon Paliwoda – wiceprezes, Roman Chenc – wiceprezes, Karol Pawlak – naczelnik, Maciej Pawłowski – zastępca naczelnika, Jan Cyberowicz – sekretarz, Romuald Trzeciak – skarbnik, Andrzej Pawłowski – gospodarz, Józef Zieliński – kapelmistrz, Piotr Góralczyk – członek zarządu i Piotr Zieliński członek zarządu oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Stefan Zieliński – przewodniczący, Andrzej Lewandowski i Jerzy Dalasiński – członkowie komisji. Nieco później w skład zarządu wszedł Bogdan Karpiński jako kronikarz.

Źródła:
xxx – Dokumentacja bieżąca Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach.


Jan Cybertowicz

Skip to content