Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2001-05-24

Maj 27, 2020

Ekshumacja Błogosławionych Męczenników ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawy na cmentarzu parafialnym w Osięcinach w dniu 31 marca 2001 r. zakończyła się umieszczeniem relikwii w specjalnie przygotowanych urnach, zapieczętowaniem ich pieczęcią biskupią i podpisaniem protokółu. Uroczyste przeniesienie do świątyni wyznaczono na 24 maja 2001 r. w 61 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionych. Uroczysta translacja odbyła się zgodnie z wyznaczonym terminem. W czasie Mszy św. koncelebrowanej przez ks. biskupa Bronisława Dembowskiego, po Komunii św., diakoni przenieśli urny z Relikwiami do bocznej kaplicy, gdzie zostały umieszczone w ołtarzu i zakryte ozdobną mosiężną tablicą. Tablicę wykonał artysta plastyk z Krakowa Jan Funk. Przedstawia ona: po lewej stronie wizerunek z podpisem BŁ. KS. WINCENTY MATUSZEWSKI a po prawej BŁ. KS JÓZEF KURZAWA. W środku znajdują się drzwiczki do Relikwiarza z napisem: u góry – RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW ZA EUCHARYSTIĘ I JEDNOŚĆ KAPŁAŃSKĄ, u dołu – ZAMORDOWANI 24 V 1940, BEATYFIKOWANI 13 VI 1999 PRZEZ JANA PAWŁA II. Ksiądz Biskup wraz z asystą głębokim ukłonem oddał hołd Błogosławionym Męczennikom.

 

 


Źródła:

xxx – J. Cybertowicz, Ekshumacja i rekognicja relikwii Błogosławionych Męczenników, “Ład Boży”, Nr 17(936) W Rok XLIV, Częstochowa – Włocławek, 29 IV 2001.

xxx – Parafia Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Dokumenty stwierdzające autentyczność relikwii Błogosławionych Męczenników Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy wystawione przez biskupa włocławskiego ks. Bronisława Dembowskiego w dniu 24 maja 2001 r.

xxx – J. Cybertowicz, Translacja relikwii Błogosławionych Męczenników, “Ład Boży”, Nr 25(944) W Rok XLIV, Częstochowa – Włocławek, 24 VI 2001.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content