Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2002-10-27

Maj 27, 2020

W dniu 27 października 2002 r. odbyły się kolejne  wybory samorządowe. Wybrani Radni do Rady Gminy w Osięcinach w ukonstytuowali się jak niżej:1.


Tadeusz Aleksandrzak


– Zagajewice


– Przew. Komisji ds. Obywatelskich


2.


Jerzy Błaszczyk


– Nagórki


– Przew. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


3.


Ryszard Błaszczyk


– Jarantowice


– Przew. Komisji ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej


4.


Jerzy Bykowski


– Borucinek


– członek


5.


Jan Cybertowicz


– Osięciny


– Przew. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Przew. Komisji Statutowej


6.


Włodzimierz Danielewski,


– Bełszewo


– członek


7.


Mieczysław Koziński


– Ruszki


– członek


8.


Stefan Mierzejewski


– Borucin


– Przew. Komisji Rewizyjnej


9.


Regina Muszyńska


– Osięciny


– członek


10.


Wiesław Olczak


– Szalonki


– członek


11.


Zenon Paliwoda


– Osięciny


– Przew. Komisji Finansowej, Wiceprzewodniczący Rady Gminy


12.


Jerzy Patyk


– Osięciny


– członek


13.


Edward Sołtysiak


– Zielińsk


– członek


14.


Sławomir Staniszewski


– Osięciny


– członek


15.


Janusz Zaremba


– Wola Skarbkowa


– Przewodniczący Rady Gminy


 

W dniu 27 października 2002 r. po raz pierwszy odbyły się wybory bezpośrednie na urząd wójta. Wójtem Gminy Osięciny ponownie został Jerzy Izydorski.

 

Źródło:

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content