Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2004-01-05

Maj 27, 2020

Od dnia 5 stycznia 2004 r. Jednostka OSP w Osiecinach jest miejscem zastępczym funkcjonowania Powiatowego Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w przypadku zagrożenia miasta Radziejowa. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach reprezentowaną przez prezesa inż. Jana Wojciechowskiego i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie reprezentowaną przez kpt. mgra Piotra Muszyńskiego.

Źródła:
xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.


Jan Cybertowicz

Skip to content