Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2005-05-24

Maj 27, 2020

Modernizacja budownictwa zmniejszyła zagrożenie pożarowe na wsi a zwiększyło się zagrożenie zdrowia i życia w czasie zdarzeń drogowych a także w czasie klęsk żywiołowych. Mając to na uwadze zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach poczynił starania o przydział lekkiego samochodu przydatnego do zwalczania tego typu zagrożeń. W 2001 r. jednostka otrzymała od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP samochód Lublin do karosowania z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego. W latach 2001-2002 samochód został wyposażony w niezbędny sprzęt oraz została przeszkolona sekcja ratownictwa medycznego. Z uwagi na brak garażu samochód nie mógł być jednak właściwie wyposażony i włączony do akcji. W związku z powyższym w latach 2001-2003 został wybudowany nowy funkcjonalny dwustanowiskowy garaż. Na wiosnę przyszłego roku w dniu 24 maja 2005 r. samochód FS – Lublin III/35 został wprowadzony do gotowości bojowej. Samochód wyposażony jest w: zbiornik do wody o pojemności 500 l., pojemnik do czynnika neutralizującego i zmywającego, agregat prądotwórczy, agregat ciśnieniowy do zmywania i neutralizacji cieczy wydobywających się z samochodu, piłę spalinową do cięcia betonu i metali, piłę do cięcia drewna, nożyce hydrauliczne, rozpierak hydrauliczny, apteczkę medyczną i inny niezbędny sprzęt.

 


Źródło:

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 Jan Cybertowicz

Skip to content