Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

2006-08-02

Maj 27, 2020

            W dniu 2 sierpnia 2006 r. komisja w składzie:

1. Jerzy Izydorski            – wójt Gminy Osięciny,

2. Janusz Cieślewicz        – Inspektor Nadzoru,

3. Monika Fabisiak          – Pracownik Urzędu Gminy,

4. Arkadiusz Szmergalski – Wykonawca: PPHU „MEL-BUD”

4. Damian Flinik              – Wykonawca: PPHU „MEL-BUD”

dokonała odbioru przebudowanych dróg w Gminie Osięciny:

–  Powałkowice    – Borucin Kolonia    – dł. 0,800 km.

–  Jarantowice      – Jarantowice            – dł.  1,000 km.

Drogi zostały utrwalone podwójnym powierzchniowym spryskiem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi.

Wykonawca: P.P.H.U. „MEL – BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo, 88 – 110 Inowrocław. Roboty zostały wykonane na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2006 r.  

 

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 1 czerwca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content