Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2006-09-11

Maj 27, 2020

            W dniu 11 września 2006 r. komisja w składzie:

1. Jerzy Izydorski       – wójt Gminy Osięciny,

2. Janusz Zaremba     – Przewodniczący Rady Gminy,

3. Janusz Cieślewicz   – Inspektor Nadzoru,

3. Anna Stelęgowska   – Pracownik Urzędu Gminy,

4. Zygmunt Flinik       –   Wykonawca: PPHU „MEL-BUD”.

dokonała odbioru przebudowanej drogi w Gminie Osięciny:

–  Miechowice  – Osłonki   –  dł. 0,722 km.

Droga została utrwalona podwójnym powierzchniowym spryskiem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi.

Wykonawca: P.P.H.U. „MEL – BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo, 88 – 110 Inowrocław. Roboty zostały wykonane na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2006 r.  

 

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 1 czerwca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content