Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2006-10-25

Maj 27, 2020

W dniu 25 października 2006 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pocierzynie odbyła się uroczystość przekazania sztandaru. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego z wójtem Gminy Osięciny Jerzym Izydorskim, członkowie Rady Gminy z przewodniczącym Januszem Zarembą, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy delegatura we Włocławku – starszy wizytator Grażyna Troszyńska, proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi ksiądz Stanisław Śnieżewski, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Osięciny, przyjaciele szkoły, rodzice i dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Kościelnej Wsi. W czasie Mszy Św. ks. Stanisław Śnieżewski poświęcił sztandar. Po Mszy w Szkole Podstawowej w Pocierzynie odbył się uroczysty apel, w czasie którego Przewodniczący Rady Gminy w Osięcinach Janusz Zaremba przekazał sztandar dyrektorowi szkoły Lesławowi Michalakowi. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pod tytułem “Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

 


Źródło:

xxx – Informacja i zdjęcia ze strony internetowej www.osieciny.pl

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:

01. – 0.6. – Zdjęcia z uroczystości.

 


 


 


 


 

 


 

Skip to content