Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2007-09-05

Maj 27, 2020

            W dniu 5 września  2007 r. komisja w składzie:

1. Jerzy Izydorski             – Wójt Gminy Osięciny,

2. Ryszard Błaszczyk       – Przewodniczący Rady Gminy,

3. Marcin Korzeniewski   – Pracownik Urzędu Gminy,

4. Stefan Mierzejewski     – Radny Rady Gminy,

5. Marek Smorczyński      – Wykonawca,

6. Janusz Cieślewicz         – Inspektor Nadzoru,

dokonała odbioru przebudowanej drogi w Gminie Osięciny:

–  Osięciny – Borucin       dł. 0,650 km. 

Droga została utrwalona   podwójnym  powierzchniowym spryskiem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi.

Wykonawca:  Zakład Usług Drogowych – Marek Smorczyński, Olsza 3, 88 – 300 Mogilno.

Przebudowa drogi została wykonana na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2007 r.  Nr 341/10/07.  

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 9 marca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content