Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

więcej komunikatów »

Gmina Osięciny pozyskała środki w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+

W celu utworzenia Klubu Senior + wykorzystano pomieszczenia obiektu Szkoły Podstawowej w Osięcinach. Przeprowadzono prace remontowe, wyposażono pomieszczenia oraz wybudowano windę dla seniorów.

Całkowita wartość zadania to kwota w wysokości 380 487,40 zł. Dotacja w kwocie 147 524,00 zł.

Ponadto gmina realizuje Projekt pn. „Aktywny Senior – Utworzenie Klubu Seniora” w Gminie Osięciny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 9. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 555 005,59 zł, a dofinansowanie 479 705,02 zł.

Wkrótce zostanie ogłoszony nabór na stanowisko kierownika klubu oraz nastąpi rekrutacja uczestników projektu.

Skip to content