Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

więcej komunikatów »

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż 14 października br. rozpoczęły się
konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego
województwa kujawsko-pomorskiego.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w
Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój
415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

oraz na stronach internetowych

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-rozwoju-gospodarczego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/planowanie-strategiczne/37792-programy-rozwoju-strategii-2030

Na w/w stronach zawarta jest także informacja o terminie i sposobie
przekazywania uwag do projektu oraz terminach i miejscach spotkań
konsultacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Kołodziejczyk

Biuro Planowania Rozwoju Gospodarczego

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

ul. Plac Teatralny 2 , 87-100 Toruń, Poland

tel. +48 56 62 18 775

e-mail: a.kolodziejczyk@kujawsko-pomorskie.pl

http://regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl/

www.kujawsko-pomorskie.pl

Skip to content