Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Osięciny

Cze 7, 2023 | Aktualności

Polski ŁadTrwają prace związane z Modernizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych. Gmina Osięciny pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w udziale wynoszącym 90 % kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę 2.840.210,21 zł. Udział Gminy Osięciny to kwota 315.578,91 zł
Część 1 zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działek ozn. numerami geodezyjnymi 73/5, 87, 116 położonymi na terenie Gminnego Centrum Rekreacji w miejscowości Bartłomiejowice.
 
Inwestycja obejmuje:
– wykonanie nawierzchni bitumicznej
jezdni oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej,
– wymiana istniejących wpustów
ulicznych i przykanalików,
– wykonanie nawierzchni bitumicznej ścieżki pieszo – rowerowej,
– wykonaniu ogrodzenia z paneli metalowych o wysokości całkowitej 2,0 m,
– budowa linii oświetleniowej
Całkowity koszt zadania to 1.134.666,77 zł
Dofinansowanie: 1.021.200,09 zł
 
Część 2 zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z zagospodarowanie działek ozn. numerami geodezyjnymi 82/1, 82/5
położonymi w miejscowości Kościelna Wieś.
Inwestycja obejmuje:
– wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
– plac utwardzony z kostki betonowej,
– ogrodzenie o wysokości całkowitej do 2 m wysokości
– zieleń
Całkowity koszt zadania to 996.300,00 zł
Dofinansowanie: 896.670,00 zł
 
Część 3 zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z zagospodarowanie działki ozn. numerem geodezyjnym 134 położonej w miejscowości Osięciny.
Inwestycja obejmuje:
– wykonanie ogrodzenia o wysokości całkowitej 1,8 m z bramami wjazdowymi i furtkami
– modernizację istniejących piłkochwytów
Całkowity koszt zadania to 178.707,35 zł
Dofinansowanie: 160.836,62 zł
 
Część 4 zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działki ozn. numerem geodezyjnym 887 położonej w miejscowości Osięciny.
Inwestycja obejmuje:
– wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
– wykonanie ciągów komunikacyjnych – chodników
– wykonanie ogrodzenia o wysokości całkowitej do 2,0 m
Całkowity koszt zadania to 800.115,00 zł
Dofinansowanie: 720.103,50 zł
 
Nadzór inwestorski dla w/w zadania wynosi 46.000,00 zł
Dofinansowanie: 41.400,00 zł
 
Inwestycja współfinansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.
 
 
 
 
UG Osięciny
Skip to content