Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »
[kalendarium]

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022r. na terenie gminy Osięciny

Mar 18, 2022 | Aktualności

Informujemy, że Gmina Osięciny ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022r. Wnioski będzie można składać drogą pocztową lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Osięcinach – pokój nr 30, II piętro od dnia 21 marca 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku włącznie.

Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 roku określa załącznik do uchwały nr XXV/220/2021 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021r.

Druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, oraz uchwała nr XXV/220/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021r. w załączeniu.

Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych albo pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym)

W przypadku złożenia większej ilości wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, planowane jest przeprowadzenie publicznego losowania, o którym będziemy także informować.

 

Załącznik – wniosek o dofinansowanie

 

UG Osięciny

Skip to content