Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

więcej komunikatów »

W dniu 23.03.2022r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osięciny reprezentowaną przez Zastępcę Wójta panią Monikę Fabisiak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Jolanty smętek a Przedsiębiorstwem EUROAQUA Sp. z o.o. sp.k., ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań na wykonanie zadania pod nazwą:

Budowa nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 120m sześciennych /h w miejscowości Osięciny”.

Zadanie będzie obejmowało swym zakresem budowę nowego budynku SUW, wyposażenie technologiczne wraz z instalacją elektryczną i sterowania oraz instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja spowoduje stabilizację oraz poprawę jakości produkowanej wody oraz warunków zasilania sieci odbiorczej w wodę spożywczą.

Wartość inwestycji wynosi: 4 786 791,00 zł brutto.

Zadanie jest współfinansowane z dwóch źródeł:

  • z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00zł
  • z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 786 791,00zł.

Planowany termin realizacji: 8 miesięcy od podpisania umowy.

Skip to content