Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach od 1 lutego 2021r. rozpocznie kolejną edycję przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze popularnie nazywane świadczeniem 500+.

Obecnie świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne będzie złożenie nowego wniosku. Wniosek będzie można złożyć już w lutym br. – elektronicznie, natomiast w formie papierowej wnioski będą przyjmowane dopiero od kwietnia. Wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski w okresie od lutego do kwietnia otrzymają świadczenie już w czerwcu.

Z uwagi na trwający w Polsce stan pandemii apeluję do Państwa, aby szczególnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosku.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:

  1. platformy usług elektronicznych PUE ZUS [po zalogowaniu wypełnij wniosek w sekcji Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy – znajdziesz w zakładce „Rodzina 500+”],
  2. systemów teleinformatycznych banków [zalogowanie się do swojego konta w banku i wybranie zakładki dotyczącej złożenia wniosku],
  3. portalu informacyjno-usługowego emp@tia [logowanie za pośrednictwem profilu zaufanego/e-dowodu lub podpisem elektronicznym].

 

Skip to content