Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 23.07.2022r. organizuje IX Gminny Rajd Rowerowy. Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie mogą zgłaszać chęć udziału osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój Nr 5 lub telefonicznie pod nr tel.054 265 00 24. do dnia 15 lipca 2022 r.

Trasa Rajdu będzie wiodła po drogach gminnych o długości ok. 20 km. Zbiórka uczestników w dniu

23.07. 2022r. o godz. 16 30 na rynku przy fontannie w Osięcinach . Godz.1700 wyjazd na trasę , a około godz. 1900 planowane zakończenie – powrót z trasy na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Bartłomiejowicach.

Na czas udziału zapewniamy ubezpieczenie, wodę mineralną ,kamizelki odblaskowe oraz miłą atmosferę .

Serdecznie zapraszają

organizatorzy

Skip to content