Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

więcej komunikatów »

W związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID – 19 powracają ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14.

Od 31 stycznia 2022 r. do odwołania Urząd Gminy Osięciny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych będą realizować wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom bez bezpośredniej obsługi interesantów, za wyjątkiem niecierpiących zwłoki spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz dowodów osobistych (po uprzednim umówieniu telefonicznym).

Osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć dokumenty do oznakowanych pojemników znajdujących się w wejściu do budynku.
Nie będzie możliwości potwierdzenia ich odbioru.


Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem:

  • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /041104/SkrytkaESP

  • poczty elektronicznej e-mail:

Urząd Gminy: ug@osieciny.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: gopsosieciny@pro.onet.pl

  • tradycyjnej przesyłki pocztowej,

  • telefonicznie pod nr tel.:

Urząd Gminy: 54 2650005

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 54 2650024


Interesanci przebywający w budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk, używania rękawiczek jednorazowych oraz zakrywania ust i nosa.

W razie konieczności udzielenia pomocy, szczególnie osobom starszym, chorym lub samotnym prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do sprawy. Wszystkie działania, jakie podejmujemy są skierowane na zniwelowanie zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Z-ca Wójta

Monika Fabisiak

Skip to content