Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

Otrzymano dotację z budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego

Paź 13, 2020 | Aktualności

Gmina Osięciny, realizując zadania inwestycyjne w zakresie drogownictwa na rok 2020 w dniu 13.10.2020 r. w obecności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonała kontroli wykonania zadnia pn : Przebudowa drogi gminnej nr 180216 C Sęczkowo – Wola Skarbkowa na odcinku o długości 0,760 km. Zakres prac został wykonany w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 98 125,96 zł. Wartość dofinansowania na w/w zadanie z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego wyniosła 45 600,00 zł. Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawie uległo bezpieczeństwo oraz warunki prowadzenia prac polowych.

 

Skip to content