Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

 

 

 

 

W dniu 26 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osięciny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osięciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Smętek a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka z Dobrzynia nad Wisłą reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Tarneckiego na zadanie pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osięcinach polegająca na budowie windy osobowej.

Wartość umowy: 297.653,62 zł

Termin wykonania: 15.11.2020 r.

Zadanie współfinansowane  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

 

                                                                                                       Monika Fabisiak

Skip to content