Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

Podpisanie umowy na dofinansowanie drogi

Cze 23, 2021 | Aktualności

Podpisano umowę pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 180266 C Kościelna Wieś -Sęczkowo o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,000 km, w obrębach geodezyjnych: Włodzimierka oraz Sęczkowo.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa kujawsko pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do wysokości

60 000,00 zł.

Modernizacja drogi zostanie wykonana do dnia 31 października 2021 roku.

 

 

Podpisanie umowy

Skip to content