Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

LOGO

W dniu 23 września 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Osięciny a Województwem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia” nr RPKP.07.01.00-04-0005/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość przedmiotu umowy (Projektu) wynosi nie więcej niż 1 402 419,15 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 1 402 419,15 zł w tym z Funduszu w kwocie nie większej niż: 885 000,00 zł co stanowi nie więcej niż 60,97% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakres zadań projektu obejmuje:

 1. Remont budynku socjalnego – remont wewnątrz budynku
 2. Zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku – wykonanie infrastruktury sportowej:
  • bieżni wokół boiska do piłki nożnej
  • skoczni do skoku w dal
  • rzutni do pchnięcia kulą
  • siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla osób starszych
  • wykonanie wiaty – zadaszenia nad prawostronną trybuną
  • wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Skip to content