Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 3 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych  odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny z Firmą: Z.G.K GRONEKO Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.

Usługa będzie realizowana w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wartość umowy:  1 145.988,00 zł brutto

Cena jednostkowa za 1 Mg 874,80 zł brutto

                                                                                                  Monika Fabisiak

Skip to content