Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Podsumowanie projektu „Z przyrodą za pan brat”

Lip 27, 2021 | Aktualności

W roku szkolnym 2020/2021 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie realizowane było zadanie pod tytułem „Z przyrodą za pan brat” dofinansowane w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu, na które szkoła otrzymała VOUCHER ekologiczny o wartości 3000,00 zł.

    Głównym celem realizacji projektu było kształtowanie u uczniów klas I-VIII, nauczycieli i pracowników NSP w Pocierzynie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

     Celami  szczegółowymi było:

 • kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakresie różnorodności biologicznej oraz działań informacyjno-edukacyjnych przyczyniających się do zwiększenia wiedzy na temat ładu przestrzennego,
 • budowanie szacunku wobec przyrody,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
 • włączanie szkoły w działania ekologiczne na rzecz przyrody,
 • ochrona starodrzewów w przyszkolnym parku,
 • poszerzanie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej, dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami,
 • zdobywanie i poszerzanie wiedzy przez uczniów w zakresie edukacji ekologicznej.

      Zadanie składało się z dwóch działań związanych z:

 1. Ochroną starodrzewów przy szkolnym parku. W ramach działania usunięto zbędne rośliny. Na początku czerwca odbyło  się spotkanie z leśniczym, który opowiedział uczniom w jaki sposób należy dbać o rośliny i jak z nimi postępować. Zakupione zostały kosze i narzędzia potrzebne do realizacji zadania. Etapem końcowym było zasadzenie nowych drzew, które również zakupione zostały  w ramach zadania.
 2. Organizacja działań związanych z postępowaniem z odpadami. W ramach działania zakupione zostały kosze do segregacji zarówno do szkoły jak i kosze zewnętrzne.  Zorganizowane zostały warsztaty teatralne dla uczniów dotyczące postępowania z odpadami i dbałością o środowisko. Odbyły się dwa konkursy z nagrodami związane z odpadami:
 • Konkurs Plastyczny pod hasłem „Recykling = drugie życie odpadów”, którego celem było uświadomienie uczniom niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze, żyjącą w nim faunę i florę oraz człowieka. Poprzez udział w konkursie chcieliśmy zachęcić wszystkich do zgłębienia zasad recyklingu.
 • Konkurs na prezentację multimedialną o tematyce segregacji odpadów pod hasłem „ŚMIECI SEGREGUJĘ, ŚRODOWISKO POWAŻNIE TRAKTUJĘ”, którego celem było propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów, promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu, dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.

Odbyło się podsumowanie konkursów podczas którego zostały wręczone nagrody za zajęcie miejsc I-III,  nagrody pocieszenia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

      Ponadto zorganizowana została akcja zbierania plastikowych nakrętek „Odkręcamy – pomagamy”, które przekazane zostały choremu chłopcu.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za udział.  Dziękujemy Panu Lesławowi Michalakowi, nauczycielowi przedmiotów przyrodniczych za czynny udział i pomoc w realizacji projektu.

       Mamy nadzieję, że poprzez realizację działań w ramach projektu zwiększyła się świadomość uczniów dotyczącą postępowania z odpadami i dbaniem o środowisko.

       Dziękujemy Stowarzyszeniu „Tilia” za przekazany naszej szkole  VOUCHER ekologiczny o wartości 3000,00 zł.

Anna Dzioba

Skip to content