Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

Ponad 8 km nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych

Lip 8, 2021 | Aktualności

W dniu 7 lipca 2021 roku została zawarta umowa z FIRMĄ INŻYNIERYJNO – DROGOWĄ „DROGTOM” Sp. z o. o. z Włocławka na zadanie pod nazwą: Remont dróg gminnych: nr 180228 C Osięciny-Borucin km 0+439- 4+665, nr 180213 C Bilno-Pilichowo km 0+00- 4+237.

Wartość umowy: 1.765.439,44 złotych

Termin wykonania: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Prace polegać będą na wykonaniu nowej, dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, grubości 2+4cm na całej długości odcinków dróg. Nawierzchnia taka wykonana zostanie także na zjazdach z remontowanych odcinków na inne drogi gminne posiadające obecnie zniszczone nawierzchnie bitumiczne lub nawierzchnie wykonane z kruszywa łamanego.

Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość dofinansowania: 60% kwoty brutto.

Monika Fabisiak

Skip to content