Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski Zarządzeniem Nr 453/2022 powołał od 6 września 2022r. Zastępcę. Został nim Marek Roszak.

Marek Roszak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kierunku informatyka. Wcześniej ukończył studia w Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Politechnice Bydgoskiej) na kierunku fizyka techniczna.

W Urzędzie Gminy Osięciny zatrudniony jest od stycznia 2010 roku początkowo jako referent, a od marca 2013 r. zatrudniony na stanowisku inspektora ds. budownictwa, gospodarki komunalnej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Od października 2018r. pełni funkcję Administratora Systemów Informatycznych.

Skip to content