Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 7.1 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu Gminy Osięciny realizowany jest projekt pn zadania: Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz zagospodarowaniem najbliższego otoczenia.

Zakres zadań obejmuje remont budynku socjalnego tj. malowanie ścian wewnętrznych, remont łazienek, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, położenie płytek na balkonie, wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku. W ramach zagospodarowania najbliższego otoczenia zostanie wykonana infrastruktura sportowa tj : bieżnia wokół boiska do piłki nożnej, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, siłownia zewnętrzna, wykonanie wiaty – zadaszenie prawostronnej trybuny, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji to kwota w wysokości 1 385, 454,71 zł

Wartość dofinansowania po pozytywnej ocenie wniosku o płatność wyniesie 855 000,00 zł. Inwestycje planuje się wykonać do końca lipca 2021 rok.

Skip to content