Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 19 stycznia 2023r. w Osięcinach odbyło się spotkanie dotyczące oficjalnej prezentacji zakończonej inwestycji nowej Stacji Uzdatniania Wody sfinansowanej w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota jaką Gmina Osięciny otrzymała ze środków rządowych to 4 786 791,00 zł.

Nowa stacja uzdatniania wody posiada zdolność produkcji wody uzdatnionej w ilości Qh= 60,0 m 3 /h, oraz wydajność pompowni drugiego stopnia, zasilającej wodociągowy – gminny system sieci odbiorczej o wielkości Qhmax = 100 – 110 m 3/h i jest największą inwestycją w gospodarkę wodną na terenie gminy Osięciny. 

Zakres prac obejmował:

 1. budową nowego budynku stacji uzdatniania wody,
 2. montaż w budynku filtrów ciśnieniowych DN2200mm – 4 szt. I stopień uzdatniania (usuwanie żalaza) – 3 szt. na drugim stopniu (usuwanie manganu i amoniaku) – główne urządzenia do uzdatniania wody
 3. montaż aeratorów do napowietrzania wody przed każdym stopniem filtracji DN2000 – 2 szt.
 4. montaż instalacji technologicznych z rur i kształtek PVC
 5. montaż instalacji sprężonego powietrza do napowietrzania wody i zasilania napędów pneumatycznych,
 6. wymianę obudów studni głębinowych na obudowy nadziemny z laminatów z ogrzewaniem
 7. wymianę pomp głębinowych na nowe energooszczędne na rurach wznośnych ze stali nierdzewnej
 8. wymianę rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. wymianę kabli elektrycznych do sterowania i zasilania wszystkich elementów stacji uzdatniania wody,
 10. wykonanie nowego złącza pomiarowego,
 11. montaż sond hydrostatycznych w zbiornikach retencyjnych,
 12. montaż agregatu prądotwórczego jako zapasowego źródło energii elektrycznej do zasilania obiektu,
 13. montaż instalacji baterii fotowoltaicznych o mocy 40 kW do produkcji energii elektrycznej bez emisyjnej CO2 oraz ograniczenia kosztu produkcji wody w okresie największych rozbiorów, czyli latem.
 14. wykonanie dróg i chodników do komunikacji na terenie SUW,
 15. montaż szafy elektrycznej:
  • członu zasilającego,
  • szafy Samoczynnego Załączania Rezerw,
  • Baterii Kondensatorów,
  • Szafy automatyki ze sterownikiem komputerowym PLC, panelem dotykowym 15” i przetwornicą częstotliwości zestawu pompowego.

Wszystkie procesy technologiczne związane z uzdatnianiem wody i podawaniem jej do sieci wodociągowej zachodzą na stacji uzdatniania wody pod kontrolą sterownika PLC w pełnej automatyce. Obiekt jest bezobsługowy, wymaga dozoru nad poprawnością pracy zamontowanych urządzeń i regularny serwis. Zmiany nastaw technologicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba można dokonać na czytelnym panelu dotykowym.

W spotkaniu uczestniczyli: senator Józef Łyczak, Magdalena Nowak reprezentująca poseł Annę Gębicką, Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, sołtysami i zaproszonymi gośćmi.

 

UG Osięciny

 

Skip to content